Základné vlastnosti PUR materiálov

Polyuretány sú polyméry, ktoré vznikajú reakciou medzi izokyanátmi a polyalkoholmi. Po zmiešaní oboch komponentov dôjde k chemickej reakcii a následnému vytvrdzovaniu. Polyuretány sa používajú napríklad ako kvapalné náterové hmoty, tvrdé elastoméry, pevné izolanty, jemná flexibilná pena, elastické vlákno alebo súvislá vrstva pripomínajúca kožu.
Polyuretánové peny existujú jednozložkové a viaczložkové. Jednozložkové peny poznáme najmä ako montážne peny, ktoré vytvrdzujú vplyvom vlhkosti prostredia  (prebieha reakcia izokyanátovej zložky s vodnou parou). Existujú aj dvojzložkové montážne peny (Izokyanát + polyol), ktoré nepotrebujú vlhkosť pre vytvrdnutie.
Pre izoláciu budov sa používajú dvojzložkové polyuretánové peny. V zásade sa tieto členia na dve skupiny: tvrdé a mäkké peny.
Tvrdé peny majú objemovú hmotnosť od 20 do 60 kg/m3, majú zatvorené bublinky, nenasávajú vlhkosť, neprepúšťajú vodnú paru a majú súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,02 – 0,03 W/m*K. Používajú sa najmä na zatepľovanie obvodových múrov, zhotovenie sendvičových panelov, zateplenie a hydroizoláciu plochých striech.
Mäkké peny majú objemovú hmotnosť od 7 do 15 kg/m3, majú otvorené bublinky, sú nasiakavé a prechodné pre vodnú paru, majú súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,03 –0,036 W/m*K. Používajú sa najmä na zatepľovanie podkroví. Vzhľadom na to že mäkké peny sú ľahšie, súčiniteľ tepelnej vodivosti kvôli otvorenej štruktúre je o niečo horší, ako u pien so zatvorenou štruktúrou, ale sú vhodnejšie pre zateplenie podkroví.