Projekt: Vývoj konštrukcie rodinného domu na báze dreveného nosného skeletu, HolzSchaBe hmoty a RUR peny.

Do tohto projektu sú zapojení rakúski kolegovia a má riešiť úlohu vývoja modulovej „skladačky“ s veľmi vysokými energetickými úsporami. Použité materiály majú k tomu predpoklad. Nosný drevený systém sa vyrába z regionálne dostupných suroviny, ktorej je dostatok tak na Slovensku ako aj v rakúsku a zabezpečuje pevnosť konštrukcie. Z drevených nosníkov sa ľahko montujú stavebné dielce. Zalievaná monolitická HolzSchaBe hmota je úplné kompatibilná s drevenou nosnou konštrukciou, zabezpečuje akustické pohodlie a prvostupňovú tepelnú izoláciu s akumulačnými schopnostiam. Tepelná izolácia z PUR peny dokonale zaizoluje dom v priebehu jedného dňa. Tento systém má zabezpečiť rýchlosť výstavby a s tým spojene aj zníženie nákladov na výstavbu.