Otvorené bunky alebo uzavreté bunky

Posted by on June 5, 2012 in Blog | 0 comments

Otvorené bunky alebo uzavreté bunky

Striekaná polyuretánová pena je často roztriedená ako buď “s otvorenými bunkami”, alebo “s uzavretými bunkami”. Je tam niekoľko hlavných rozdielov medzi týmito dvoma typmi, čo vedie k výhodám a nevýhodám pre obe, v závislosti od aplikačných požiadaviek. Okrem toho, polyuretánová pena je veľmi univerzálny materiál, ktorý je k dispozícii v rôznych hustotách a konečných fyzikálnych vlastnostiach. Preto pre koncového užívateľa je nevyhnutné aby pochopil tieto rozdiely s cieľom vybrať si takú striekanú polyuretánovú penu, ktorá najviac vyhovuje konkrétnym aplikačným požiadavkám. Účelom tohto článku je poskytnúť prehľad o rozdieloch medzi penami s otvorenými a uzavretými bunkami.

Striekaná polyuretánová pena s uzavretými bunkami (angl. closed cell  foam insulation) je jedným z najúčinnejších komerčne dostupných izolačných materiálov, so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ ≤ 0,021 [W/m∙K]. Striekaná polyuretánová pena s uzavretými bunkami obsahuje izolačný plyn, ktorý je zachovaný v bunkách (“nadúvadlo” peny), čo spôsobuje vysoko efektívne izolačné vlastnosti materiálu. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ charakterizuje tepelné vlastnosti materiálu a striekaná polyuretánová pena s uzavretými bunkami má najnižšiu (najlepšiu) hodnotu zo všetkých komerčne dostupných izolácií. Navyše, prirodzené vlastnosti tejto peny zaisťujú vysoko efektívnu vzduchovú bariéru, nízku priepustnosť vlhkosti a pary a vynikajúcu odolnosť voči vode. Najčastejšie používaná striekaná polyuretánová pena s uzavretými bunkami má objemovú hmotnosť približne 32 kg/m3. Roky výskumu a komerčné skúsenosti ukázali, že pena s objemovou hmotnosťou 28 až 36 kg/m3 zaisťuje optimálne izolačné a pevnostné vlastnosti pre väčšinu stavebných aplikácií. Striekaná polyuretánová pena s uzavretými bunkami, sa okrem nízkej hodnoty λ obvykle vyznačuje tuhosťou a pevnosťou. Predchádzajúce štúdie ukazujú, že sa tuhosť stavebnej konštrukcie môže zdvojnásobiť alebo trojnásobiť pri použití peny s uzavretými bunkami, efektívne je to najmä pre konštrukcie drevodomov a pre krovy.

 

Makro záber peny s uzavretými bunkami

Striekaná polyuretánová pena s otvorenými bunkami (angl. open cell  foam insulation), na druhej strane, sa obvykle nachádza v pásme objemovej hmotnosti od 7 do 18 kg/m3. Jednou z výhod, ktorú táto nižšia hustota poskytuje sú nižšie náklady, pretože náklady sú priamo závislé od hustoty (nižšia hustota = nižšie náklady), a tieto náklady niekedy môžu byť až trojnásobné nižšie. Súčiniteľ tepelnej vodivosti striekaných polyuretánových pien s otvorenými bunkami tvorí hodnotu λ od 35 do 40 [W/m∙K], napriek tomu tieto výrobky poskytujú vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti a vytvárajú vzduchovú bariéru. Striekaná polyuretánová pena s otvorenými bunkami je viac priepustná pre vlhkosť a paru, avšak, pena umožňuje riadené šírenie vlhkosti a pary, konzistenciu ktorej riadi staviteľ alebo projektant. Striekaná polyuretánová pena s otvorenými bunkami by sa nemala používať v exteriéri alebo v aplikáciách, kde môže byť v priamom kontakte s vodou. Striekaná polyuretánová pena s otvorenými bunkami je neuveriteľne efektívna ako zvuková bariéra, ktorá má asi dvakrát väčší zvukový odpor v bežných frekvenčných pásmach ako pena s uzavretou bunkovou štruktúrou. Striekaná polyuretánová pena s otvorenými bunkami má mäkšiu štruktúru, nižšiu pevnosť a tuhosť v porovnaní s penou s uzatvorenými bunkami.

Makro záber peny s otvorenými bunkami

 

Porovnanie základných vlastností pien s otvorenými a uzavretými bunkami sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.

Pena s uzavretými bunkami Pena s otvorenými bunkami
Najvyššie izolačné vlastnosti λ ≤ 0,021 [W/m∙K] Dobré izolačné vlastnosti λ = 0,035 – 0,040 [W/m∙K]
Nízka priepustnosť pary Vysoká priepustnosť pary, ale riadená
Vzduchová bariéra Vzduchová bariéra v plnej hrúbke steny
Zvyšuje tuhosť konštrukcie
Odolnosť voči vode (hydroizolácia)
Stredná hustota 28 až 36 kg/m3(existuje aj vysoká

hustota cca 60 kg/m3 pre pultové strechy)

Nízka hustota 7 do 18 kg/m3
Pohlcuje zvuk, a to najmä basové tóny Najlepšia zvuková pohltivosť v rozsahu  normálnych hlukových frekvencií
Ekonomicky výhodná ( nižšie náklady)

 

Tieto informácie sú poskytované ako služba pre všeobecné pochopenie rozdielov vo vlastnostiach oboch typov pien. Každý užívateľ musí určiť vhodnosť pre konkrétny účel.

Leave a Comment