O nás

Motto spoločnosti: „Energy saving technology“ ukazuje na strategické zameranie spoločnosti – vývoj a aplikácia technológií smerovaných na získanie energie z alternatívnych zdrojov, jej šetrenie a uchovávanie.
Kým existuje ľudstvo, vždy bude existovať potreba v získavaní energie.
Spoločnosť bola založená v roku 2011 so zameraním na výskum, vývoj a aplikáciu inovačných technológií v oblasti získavania energie z alternatívnych zdrojov, jej šetrenia a uskladnenia.
Zakladatelia spoločnosti majú veľké skúsenosti s prípravou a realizáciou rôznych medzinárodných projektov najmä v oblasti inovácií a energetických technológií.