Moduly na báze HolzSchaBe hmoty

HolzSchaBe hmota bola vyvinutá spoločným projektom cezhraničnej spolupráce Slovenska republika – Rakúsko 2007-2013.
Stavebné moduly na báze HolzSchaBe hmoty vyznačujú sa tým, že ich výroba nenáročná, používajú sa najmä regionálne dostupné suroviny, výstavba menších obytných objektov je jednoduchá a nenáročná.
Tepelnoizolačné vlastnosti HolzSchaBe hmoty sú porovnateľné s tvárnicami Ytong alebo Porfix. Podrobné informácie o HolzSchaBe hmote.

Podstata zhotovenia modulov spočíva v tom, že na OSB dosku pripevníme nosný rám tak, že fošne o hrúbke 4 až 5 cm sa uložia na kant po obvode OSB dosky, pričom vzdialenosť od okrajov musí vytvoriť systém hrebeň – páz na moduloch. Do modulov možno namontovať okná a dvere. V rohoch treba nechať miesto pre štvorcový hranol, ktorý má spevniť celú konštrukciu po obvode.
Stropné moduly môžu byť dlhšie ako stenové a preto sa môžu robiť z napojených OSB dosák, dôležite je aby nosný prvok – drevená fošňa bola celá (bez napájania).
Uvedieme príklad fragmentu steny s oknom:

OSB doska rozmermi 1250 x 2500 mm. Fošne 50 x 150 mm. Keďže okno má rozmer 1200 x 1200 mm, rozdiel v šírke OS dosky a okna tvorí len 50 mm, a to je hrúbka fošne. Aby zachovať systém hrebeň – paz, fošne sme pripevnili k OSB doske tak, že z každého boku vyčnievajú o polovičku hrúbky, čiže mame modul (1), ktorý má po obe strany hrebeň. Aby kompenzovať tento obojstranný „hrebeň“, modul (2) vytvoríme ako paz –paz tak, že fošne po obe strany zapustíme do vnútra na vzdialenosť od okraja tvoriacu polovičky hrúbky fošne (v našim prípade 5 mm).  Modul (3) v našom prípade je rohový modul, ktorý zo strany modulu (2) má „hrebeň“ a v roho má „paz“ pre zapustenie hranola rozmerom 150 x 150 mm.

Fošne dolnej a hornej často nosného rámu sú pripevnené k OSB doske na vdielenosti od okrajov o hrobku fošne, v našom prípade 50 mm. To nam umožňuje vytvoriť „paz“, do ktorého neskôr bude umiestnená dlhá fošňa, ktorá spoje moduly v hornej a dolnej časti.
Do modulu (1) osadíme okno, pričom okno možno osadiť aj neskôr, keď budu moduly zložené do konštrukcie.

Zaliaté moduly HolzSchaBe hmotou

A po jej stvrdnutí pripevníme druhú OSB dosku, pričom OSB doska modulu (3) musí byť skrátená na šírku tak, aby bola zarovno s okrajom fošne. Túto vrstvu OSB dosák predsa lepšie upevniť po zložení konštrukcie, aby do modulov umiestniť potrebné rozvody, alebo urobiť ich ako vonkajšie „na omietku“.

Príklad zloženia modulov pre malý záhradný domček s terasou.

Pripravená prvá vrstva (vonkajšia) OSB dosák s pripevnenými vertikálnymi nosnými fošňami. Dĺžka stropných modulov rovná sa 1,5 násobku dĺžky OSB dosky alebo trojnásobku šírky OSB dosky.

Sú pripevnené spodné a horne fošne, tvoriace rám modulu a výstužné fošne stropných modulov.

Na tomto obrázku znázornené spojenie modulov dolnými a hornými fošňami a rohovými hranolmi.

Moduly sú zaliate HolzSchaBe hmotou.

Moduly sú zakryté vnútornými OSB doskami.

Odporúčame namiesto dolných obvodových fošní použiť hranoly, ktoré zvýšia konštrukciu a umožnia zateplenie podlahy bez straty vnútornej výšky miestnosti.