Kovový nosný skelet

Kovový nosný skelet sa vyznačuje ako ľahko montovateľná a pevná konštrukcia.