Čo je striekaná polyuretánová pena

Posted by on April 15, 2012 in Blog | 0 comments

Čo je striekaná polyuretánová pena

História

Priekopnícke práce na polyuretánu vykonával Otto Bayer a jeho spolupracovníci v roku 1937 v Nemecku. Polyuretánové peny, vrátane striekaných polyuretánových pien, materiálov pre čalúnenie (flexibilných) pien a pod. boli vyvinuté v 50. rokoch minulého storočia. Kanaďania boli prví, kto zaviedol striekané polyuretánové peny pre stavebné aplikácie. Na konci 60. rokov minulého storočia sa striekané polyuretánové peny v USA používali ako strešný materiál. Na začiatku 70.rokov striekané polyuretánové peny s objemovou hmotnosťou 32 kg/m3 s uzavretými bunkami boli zavedené pre  izoláciu obvodových stien, pre exteriérové a interiérové aplikácie. V polovice 90. rokov boli vyvinuté peny s objemovou hmotnosťou 8 kg/m3 s otvorenými bunkami a boli uvedené na pre vnútorné použitie izolácie stien a podkroví.

Prehľad

Striekaná polyuretánová pena, anglická skrátka SPF (Spray polyurethane foam), je sprejová aplikácia izolačnej penovej plastickej hmoty, ktorá je v pôvodnom stave  ako kvapalina (zvyčajne dvojzložková), po aplikácii expanduje mnohonásobne (až do 120 x) pôvodného objemu. Sprayové polyuretánové peny môžu byť upravené a majú mnoho rôznych fyzikálnych vlastností v závislosti na požadovanom použití. Napríklad, rovnaké základné suroviny, ktoré môžu vytvoriť polotuhé a mäkké na dotyk izolačné peny, môžu vytvoriť aj peny s vysokou hustotou určené pre strešné pokrytie, ktoré je odolné voči chôdze a vode. Špecializované zariadenie použité pre aplikáciu polyuretánovej peny a riadne technické vzdelávanie je dôležité pre dosiahnutie najlepších výsledkov.
Sprayová polyuretánová pena je kráľovnou stavebných materiálov pre viacúčelové použitie. Pri vlhkosti môže poskytnúť vysokú úroveň tepelného odporu, pričom poskytuje vzduchovú bariéru a pomoc pri riadení vlhkosti v budovách. Pre krovy, striekacia polyuretánová pena izoluje a eliminuje tepelné mosty cez spoje alebo medzery v debnení a zároveň poskytuje dlhodobý strešný systém, ktorý má životnosť v priemere viac ako 10 – 15 rokov,  a ktorý je možné rozšíriť o ďalšiu vrstvu pripadne opravovať. Ako výsledok sprej polyuretánová pena sa používa v celej rade aplikácií, napríklad na:

 • Zastrešenie,
 • Vzduchové bariéry,
 • Izoláciu stien, stropov, podkrovia a suterénov v komerčných a obytných budovách,
 • Priemyselné izolácie potrubí a nádrží, chladiarenských a mraziarenských zariadení, chladiacich komôr a klimaticky riadených objektov, ako výrobné, skladovacie a čisté miestnosti,
 • Flotácia pre lode, člny, plávajúce doky, atď.,
 • Sprejová polyuretánová pena s vyššou hustotou sa používa na zvýšenie štrukturálnej pevnosť krídel v lietadlách.

Takže čo je sprayová polyuretánová pena?

Sprayová polyuretánová pena je pozoruhodný univerzálny materiál, ktorý poskytuje osvedčené riešenie pre veľkú škálu úloh v stavebníctve a spracovateľskom priemysle.

Vlastnosti a výhody

Aké sú výhody SPF?

SPF je šetrná k životnému prostrediu, neobsahuje formaldehyd alebo chemikálie poškodzujúce ozónovú vrstvu atmosféry, šetrí energiu a znižuje používanie fosílnych palív, a tým redukuje množstvo plynov ovplyvňujúcich globálne otepľovanie. To tiež pomáha pri zabezpečení dobrej kvality vnútorného ovzdušia, vyžaduje menej energie pri výrobe tejto poprednej izolácie a znižuje množstvo energie potrebnej na dopravu a jej aplikáciu. SPF je odolná, udržuje fyzikálne vlastnosti v priebehu času, vytvára len malé množstva odpadu, a v jednom produkte (v závislosti na vzorci a projekte) môže nahradiť ďalšie tri až štyri produkty, vrátane izolácie, vzduchové zábrany, tmelov, parobrzdy a ochranu pred poveternostnými podmienkami.

SPF znižuje spotrebu energie nasledujúcimi spôsobmi:

 • Má veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti (súčiniteľ tepelnej vodivosti  λ tvorí hodnotu 0,021pre peny so zavretými bunkami)
 • Eliminuje preniknutie vzduchu
 • Pomáha kontrolovať vlhkosť a kondenzáciu
 • Znižuje konvektívne prúdy v stenách a podkroví
 • Efektívnosť pri nízkych a vysokých teplotách
 • Zabezpečuje správne prostredie tak, že vetrací systém funguje efektívnejšie

Medzi ďalšie výhody patrí

 • Uzavretá bunková štruktúra SPF pridáva konštrukčnú pevnosť a zlepuje stavebnú konštrukciu dohromady, a preto táto konštrukcia je viac odolná proti deformačným javom, spôsobenými hurikánmi a silnými vetrami.
 • SPF znižuje vonkajší hluk pomocou dobrej vzduchotesnosti budovy.
 • Uzavretá bunková štruktúra SPF môže poskytnúť pridanú bariéru proti prenikaniu vody.

Komfort:

 • SPF znižuje prievan a zvyšuje pohodlie.
 • SPF pomáha udržiavať príjemné, konštantnej teploty v celom objekte, z miestnosti do miestnosti a od podlahou k stropu.

Zdravie:

 • SPF pomáha pri zlepšovaní kvality vnútorného ovzdušia.
 • SPF znižuje prenikanie vonkajších látok znečisťujúcich ovzdušie a pôdnych plynov.
 • SPF môže znižovať kondenzáciu vlhkosti a vznik plesní v stavebných konštrukciách stien a strechy.

Hodnota:

 

 • Vynikajúca izolačná účinnosť SPF môže dramaticky znížiť náklady na vykurovanie a chladenie.
 • Komplexné zariadenie na vykurovanie, ventiláciu a chladenie  môže byť menšej veľkosti, čím sa znížia náklady na výstavbu.
 • SPF nebude meniť tvar alebo sa usadať.
 • SPF môže odstrániť potrebu samostatného obalu budovy a parobrzdy.

Životné prostredie:

 

 • SPF pomáha šetriť energiu, znižuje emisie CO2.
 • SPF prispieva k zlepšeniu kategórie energetickej hospodárnosti budovy, k udržateľnosti a zelenej výstavbe.
 • SPF môže pomôcť znížiť škody na konštrukcii budovy spôsobené silnými vetrami.
 • SPF neobsahuje formaldehyd alebo látky poškodzujúce ozónovú vrstvu.

Je Sprayová Polyuretánová pena bezpečná?

Áno, vytvrdnutá sprayová polyuretánová pena je relatívne inertná a štúdie ukazujú, že SPF nevypúšťa toxické plyny alebo škodlivé chemikálie do pôdy.
Aplikanti a ďalšie osoby v tesnej blízkosti striekacej prevádzky by mohli byť vystavené nebezpečenstvu na výpary a únik látok prekračujúcich bezpečnostné požiadavky na ochranu zdravia pri práce. V tejto súvislosti by sa mali urobiť opatrenia pre aplikátorov, pomocníkov a iných pracovníkov staveniska aby boli chránené proti týmto hmlám, výparom. Typická ochrana pre aplikátora zahŕňa respirátor, ochranný štít alebo okuliare, odolné voči rozpúšťadlám rukavice a ochranný odev.  Zóna, kde sa vyžaduje ochranné vybavenie sa môže líšiť v závislosti od množstva voľného priestoru a voľného vetrania. Napríklad na streche, kde striekané látky vo vzdialenosti niekoľkých metrov sa rozptýlia,  zatiaľ čo v uzavretej miestnosti môžu sa zhromažďovať. Každá práca by mala byť posudzovaná podľa bezpečnostných plánov, ktorý by sa mali vypracúvať podľa konkrétnej situácie.

Kde možno nájsť aplikovanú striekanú polyuretánovú penu?

SPF je univerzálny produkt, ktorý možno použiť na mnoho vecí. Tuhá polyuretánová pena môže byť použitá ako izolácia budov, ohrievačov vody, chladiarenských skríň nákladných automobilov a pod. SPF už veľa rokov sa používa ako vysokoúčinný strešný systém.

Ostatné typy na použitie polyuretánových pien:

 • sa používajú pre flotáciou, balenie, nábytok, lepidlá, a dutiny výplne.
 • Hydroizolácia a súčasne tepelná izolácia striech
 • Tepelná a zvuková izolácia podkroví, a stien
 • Lepidlo pre strešné systémy
 • Stavebné lepidlo
 • Letectvo a kozmonautika
 • Izolácia termálnych zdrojov a bazénov v kúpeľoch
 • Penové baliace materiály
 • Flotačná pena (lode, člny, plávajúce doky)
 • Plnenie dutín a škár
 • Zapchávanie banských štôlní
 • Izolácia systémov chladenia
 • Nábytkársky priemysel
 • Automobilový priemysel (palubné dosky, volanty, obloženia, sedadla)
 • Sady pre kina a divadla

 Naša spoločnosť ponúka zateplenie krovov a stien polyuretánovou penou s otvorenými a zavretými bunkami špičkovým zariadením.

Leave a Comment